UID: 16169401

Ing. Ján Pisarčík

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PD PROJEKT
Bulharská 78, 821 04, Bratislava
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 3419 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3419*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 3419*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2006 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2005
Člen komory
Evidenčné č.: 3419 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 27.03.2002 Stav členstva od: 01.01.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 27.03.2002 31.12.2005