UID: 16579922

Ing. Zoltán Domonkos

Bratislavský kraj, okres Senec, mesto Ivanka pri Dunaji
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PD PROJEKT
Bulharská 70, 821 04, Bratislava
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 2440 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2440*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.12.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 2440*Z*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2006 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.12.2005
Člen komory
Evidenčné č.: 2440 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 29.11.2001 Stav členstva od: 01.01.2006
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 29.11.2001 31.12.2005