UID: 16179891

Ing. Ľubomír Grocký

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Ľubomír Grocký - Druprojekt IPZ Prešov
Okružná 33, 080 01, Prešov, Slovenská republika
IČO: 32913737, DIČ: 1021006932, IČ DPH: SK1021006932
neuvedený
2969@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2969 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A2 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 2969*A2
Podkategória: 220 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 10.11.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 2969*A2
Stav odbornosti: Aktívna od 01.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.11.2016
Evidenčné č.: 2969 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 2969*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 16.01.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 2969*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 01.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.01.2002
Evidenčné č.: 2969 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 5-1 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 2969*A*5-1
Podkategória: 510 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Aktívna od 16.01.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 2969*A*5-1
Stav odbornosti: Aktívna od 01.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.01.2002
Evidenčné č.: 072 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 072*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 10.01.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 072*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 18.12.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.01.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 2969 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 01.10.2001 Stav členstva od: 01.10.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 01.10.2001