UID: 16179001

Ing. Ján Petržala

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
REPREX, s.r.o.
Senný trh 2, 040 01, Košice, Slovenská republika
IČO: 36215996, DIČ: 2020063023, IČ DPH: SK2020063023
0903/613001
jan.petrzala@reprex.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0102 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0102*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 04.12.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 0102*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 19.11.2015 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.12.2015
Evidenčné č.: 0102 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 2-1 Inžinierske stavby Pečiatka: 0102*A*2-1,4
Podkategória: 210 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0102*A*2-1,4
Stav odbornosti: Aktívna od 22.12.2000 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Evidenčné č.: 0102 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 2-4 Inžinierske stavby Pečiatka: 0102*A*2-1,4
Podkategória: 240 komplexné priemyselné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0102*A*2-1,4
Stav odbornosti: Aktívna od 22.12.2000 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Evidenčné č.: 0102 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 0102*A*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0102*A*3-1
Stav odbornosti: Aktívna od 18.03.1998 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Člen komory
Evidenčné č.: 0102 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 18.03.1998 Stav členstva od: 18.03.1998
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 18.03.1998