UID: 14410192

Oliver Kálnássy

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
OLIKAL - Oliver Kálnássy
Vajanského 4, 080 01, Prešov
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 3492 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3492*TA*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 01.01.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 3492*TA*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 02.01.2007 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.01.2007
Člen komory
Evidenčné č.: 3492 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 27.03.2002 Stav členstva od: 02.01.2007
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 27.03.2002 01.01.2007