UID: 14419591

Ing. arch. Ján Masaryk, CSc.

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. arch. Ján Masaryk, CSc.
Astrová 14, 821 01, Bratislava
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1570 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1570*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 19.06.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 1570*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 20.06.2007 Stav osvedčenia: Neaktívne od 19.06.2007
Člen komory
Evidenčné č.: 1570 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 09.08.2001 Stav členstva od: 20.06.2007
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 09.08.2001 19.06.2007