UID: 13739901

Ing. Jaroslav Detko

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
HUTNÝ PROJEKT
Gajova 4, 813 16, Bratislava
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0529 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 0529*A*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Neaktívna od 15.11.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 0529*A*3-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 16.11.2007 Stav osvedčenia: Neaktívne od 15.11.2007
Evidenčné č.: 0529 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 0529*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 15.11.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 0529*A*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 16.11.2007 Stav osvedčenia: Neaktívne od 15.11.2007
Člen komory
Evidenčné č.: 0529 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 29.05.2001 Stav členstva od: 16.11.2007
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 29.05.2001 15.11.2007