UID: 14489704

Ing. Vojtech Demecs

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
DEMECS
Sabinovská 10, 821 02, Bratislava
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 2155 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2155*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 31.01.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 2155*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.02.2008 Stav osvedčenia: Neaktívne od 31.01.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 2155 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 30.10.2001 Stav členstva od: 01.02.2008
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 30.10.2001 31.01.2008