UID: 14010693

Ing. Mária Dronšovská

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Mária Dronšovská
Na Záplotí 10, 010 04, Žilina
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 0147 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0147*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 01.01.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 0147*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2007 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.01.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 0147 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 24.03.1993 Stav členstva od: 01.01.2007
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Prerušené členstvo
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 24.03.1993 31.12.2006