UID: 14469901

Ing. Emil Belo

Košický kraj, okres Košice, mesto Poproč
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Emil Belo - AQUA
Brezova 4, 044 24, Poproč, Slovenská republika
IČO: 10697101, DIČ: 1020660509
neuvedený
3253@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3253 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 2-2 Inžinierske stavby Pečiatka: 3253*A*2-2
Podkategória: 220 vodohospodárske stavby Stav pečiatky: Aktívna od 16.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3253*A*2-2
Stav odbornosti: Aktívna od 13.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.03.2002
Evidenčné č.: 3253 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3253*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 16.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3253*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.03.2002
Evidenčné č.: 00468 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00468*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 18.06.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 00468*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 11.07.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.06.2002
Evidenčné č.: 00436 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 00436*10-20*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 21.04.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 00436*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 11.07.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.04.2008
Evidenčné č.: 00436 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 00436*10-20*
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 21.04.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 00436*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 28.03.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.04.2008
Evidenčné č.: 00436 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 00436*10-20*
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 21.04.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 00436*10-20*
Stav odbornosti: Aktívna od 11.07.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.04.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 3253 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.03.2002 Stav členstva od: 13.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 13.03.2002