UID: 16189201

Ing. Ján Adamov

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Ján Adamov INEX-PRIVAT PROJEKT, BRATISLAVA
Cyrilova 1, 821 08, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 13979736, DIČ: 1020169700
neuvedený
inex.adamov@gmail.com
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3345 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3345*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 28.03.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3345*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.03.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.03.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3345 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.03.2002 Stav členstva od: 13.03.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 13.03.2002