UID: 16189211

Ing. Miloslav Kopecký

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Cuubuus Engineering, s.r.o.
Zochova 6, 811 03, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35896108, DIČ: 2021866968, IČ DPH: SK2021866968
neuvedený
3713@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3713 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 3713*Z*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.02.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 3713*Z*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.04.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.02.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 3713 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.04.2002 Stav členstva od: 29.04.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 29.04.2002