UID: 16189312

Ing. Mojmír Begán

Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, mesto Spišská Nová Ves
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Projex, projektové družstvo
ul. Ing. Straku 4, 052 01, Spišská Nová Ves, Slovenská republika
IČO: 00594008, DIČ: 2020502528, IČ DPH: SK2020502528
00421/903430041
4187@clen.sksi.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4187 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 4187*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.08.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 4187*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 21.10.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.08.2013
Člen komory
Evidenčné č.: 4187 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 21.10.2002 Stav členstva od: 21.10.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 21.10.2002