UID: 16769704

Kamil Beňuš

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Zákamenné
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Stavmax BB s.r.o.
M.Rázusa 22, 974 01, Banská Bystrica, Slovenská republika
neuvedený
neuvedený
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 13015 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 13015*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 30.11.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 13015*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 05.11.2015 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.11.2015
Evidenčné č.: 10994 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 10994*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 30.11.2015
Špecifikácia: Osvedčenie: 10994*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 05.11.2015 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.11.2015