UID: 18410491

Ing. Marianna Šuštiaková, PhD.

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Belá
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
mprojekty, s.r.o.
Nolčovo 30, 038 54, Nolčovo, Slovenská republika
IČO: 50135325, DIČ: 2120187883, IČ DPH: SK2120187883
0944/113898
m.sustiakova@mprojekty.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 377 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 377*1*2016
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 24.05.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 377*1*2016
Stav odbornosti: Aktívna od 13.05.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.05.2016