UID: 16110211

Ing. Ľubomír Agricola

Žilinský kraj, okres Martin, mesto Martin
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Ľubomír Agricola
Odeská 1, 036 01, Martin, Slovenská republika
IČO: 37806955, DIČ: 1021882917
neuvedený
0548@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0548 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 0548*SP*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 10.08.2007
Špecifikácia: Osvedčenie: 0548*SP*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.08.2007
Člen komory
Evidenčné č.: 0548 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.05.2001 Stav členstva od: 29.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 29.05.2001