UID: 16109501

Ing. Alžbeta Klabníková

Žilinský kraj, okres Martin, mesto Martin
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
JANG s.r.o.
Jánošíkova 53, 036 01, Martin, Slovenská republika
IČO: 36429546, DIČ: 2021987495, IČ DPH: SK2021987495
neuvedený
5991@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 5991 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 5991*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 02.07.2014
Špecifikácia: Osvedčenie: 5991*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 02.07.2014 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.07.2014
Člen komory
Evidenčné č.: 5991 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 02.07.2014 Stav členstva od: 02.07.2014
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 02.07.2014