UID: 16169501

Ing. Eva Pavlíková

Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, mesto Vranov nad Topľou
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
IPROS
Námestie Slobody 5, 093 01, Vranov nad Topľou, Slovenská republika
IČO: 35340126, DIČ: 1037088657
neuvedený
2057@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2057 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 2057*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 08.10.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2057*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 01.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.10.2001
Evidenčné č.: 2057 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 5-1 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 2057*A*5-1,2
Podkategória: 510 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Aktívna od 08.10.2001
Špecifikácia: plyn Osvedčenie: 2057*A*5-1,2
Stav odbornosti: Aktívna od 01.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.10.2001
Evidenčné č.: 2057 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 5-2 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 2057*A*5-1,2
Podkategória: 520 vykurovacie a klimatizačné zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 08.10.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2057*A*5-1,2
Stav odbornosti: Aktívna od 01.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.10.2001
Evidenčné č.: 103 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 103*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 18.11.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 103*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 06.03.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.11.2008
Evidenčné č.: 103 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Vykurovanie a príprava teplej vody Pečiatka: 103*2*2008
Podkategória: 2 vykurovanie a príprava teplej vody Stav pečiatky: Aktívna od 18.11.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 103*2*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 14.10.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.11.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 2057 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 01.10.2001 Stav členstva od: 01.10.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 01.10.2001