UID: 16100892

Ing. Alžbeta Kočišová

Košický kraj, okres Michalovce, mesto Michalovce
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
AM - PROJEKT
Farská 30, 071 01, Michalovce, Slovenská republika
IČO: 35540940, DIČ: 1023831798
neuvedený
2044@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2044 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 2044*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 08.10.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2044*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 01.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.10.2001
Evidenčné č.: 2044 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 5-1 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 2044*A*5-1
Podkategória: 510 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Aktívna od 08.10.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2044*A*5-1
Stav odbornosti: Aktívna od 01.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.10.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2044 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 01.10.2001 Stav členstva od: 01.10.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 01.10.2001