UID: 16100211

Ing. Alžbeta Hamarová

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Teriakovce
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
1961@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1961 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-2 Statika stavieb Pečiatka: 1961*A*3-2
Podkategória: 320 nosné konštrukcie budov Stav pečiatky: Aktívna od 01.04.2004
Špecifikácia: Osvedčenie: 1961*A*3-2
Stav odbornosti: Aktívna od 29.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.04.2004
Evidenčné č.: 1961 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 1961*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 01.04.2004
Špecifikácia: Osvedčenie: 1961*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.04.2004
Člen komory
Evidenčné č.: 1961 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.06.2001 Stav členstva od: 29.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 29.06.2001