UID: 16110392

Ing. Veronika Sýkorová

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
EUROLINE Slovakia s.r.o.
Vajnorská 134/A, P.O. Box 68, 830 00, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31401848, DIČ: 2020322645, IČ DPH: SK2020322645
0800/135955
verosiko@gmail.com
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2931 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 2931*Z*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 21.07.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 2931*Z*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 18.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 21.07.2006
Evidenčné č.: 260 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 260*1*2009
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 06.07.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 260*1*2009
Stav odbornosti: Aktívna od 01.07.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.07.2009
Člen komory
Evidenčné č.: 2931 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 18.12.2001 Stav členstva od: 18.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 18.12.2001