UID: 14489411

Ing. Peter Polák

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Peter Polák
Pod záhradami 64/A, 841 02, Bratislava, Slovenská republika
neuvedený
0049@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0049 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0049*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0049*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 17.11.1994 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Evidenčné č.: 0049 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 0049*A*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0049*A*3-1
Stav odbornosti: Aktívna od 17.11.1994 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Člen komory
Evidenčné č.: 0049 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 17.11.1994 Stav členstva od: 17.11.1994
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 17.11.1994