UID: 18559711

Ing. Tomáš Morawa

Žilinský kraj, okres Námestovo, mesto Zákamenné
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Tomáš Morawa
neuvedený
morawa.tomas@gmail.com
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Dátum zloženia sľubu, resp. prvého zápisu do Zoznamu autorizovaných inžinierov: 10.09.2020
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 6829 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 6829*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 10.09.2020
Špecifikácia: Osvedčenie: 6829*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 10.09.2020 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.09.2020
Evidenčné č.: 13130 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 13130
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 27.05.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 13130
Stav odbornosti: Aktívna od 11.05.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 27.05.2016
Evidenčné č.: 11217 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 11217
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 05.04.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 11217
Stav odbornosti: Aktívna od 05.04.2017 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.04.2017
Člen komory
Evidenčné č.: 6829 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 10.09.2020 Stav členstva od: 10.09.2020
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 10.09.2020