UID: 16249491

Ing. Ľuboš Lörincz

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Rajecké Teplice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ZINEX - Ing Ľuboš Lörincz
Zábrežná 496/10, 013 13, Rajecké Teplice, Slovenská republika
IČO: 34497421, DIČ: 1020544987
neuvedený
1067@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1067 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 1067*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 25.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1067*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.06.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 1067 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.06.2001 Stav členstva od: 13.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 13.06.2001