UID: 18619301

Ing. Veronika Godány

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava - Devínska Nová Ves
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Vodotika, a.s.
Bosákova 7, 851 04, Bratislava - Petržalka, Slovenská republika
IČO: 35801051, DIČ: 2020214449, IČ DPH: SK2020214449
02/62410376
vodotika@vodotika.sk
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 6349 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 6349
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna
Špecifikácia: Osvedčenie: 6349
Stav odbornosti: Neaktívna Stav osvedčenia: Neaktívne
Člen komory
Evidenčné č.: 6349 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: Stav členstva od:
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva:
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 27.10.2016