UID: 16259791

Ing. Milan Kodhaj

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Milan Kodhaj
Bulharská 70, 821 04, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31812171, DIČ: 1020417101, IČ DPH: SK1020417101
neuvedený
kodhaj@salla.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3918 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3918*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 29.05.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3918*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 27.05.2002 Stav osvedčenia: Aktívne od 29.05.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3918 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 27.05.2002 Stav členstva od: 27.05.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 27.05.2002