UID: 16259891

Ing. Peter Mančík

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
ENERMA s.r.o.
Pribinova 33, 010 01, Žilina, Slovenská republika
IČO: 44110405, DIČ: 2022601559, IČ DPH: SK2022601559
neuvedený
4667@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 4667 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 4667*SP*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 09.01.2006
Špecifikácia: Osvedčenie: 4667*SP*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 14.12.2005 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.01.2006
Evidenčné č.: 058 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 058*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 10.01.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 058*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 12.12.2007 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.01.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 4667 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 14.12.2005 Stav členstva od: 14.12.2005
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 14.12.2005