UID: 16269921

Ing. Martin Hromják

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
MARS - Ing. Martin Hromják
Plzeňská 91, 040 11, Košice, Slovenská republika
IČO: 32521995, DIČ: 1030239309, IČ DPH: SK1030239309
neuvedený
1266@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1266 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1266*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 02.01.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 1266*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 19.09.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 02.01.2002
Evidenčné č.: 1266 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 1266*A*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 12.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1266*A*3-1
Stav odbornosti: Aktívna od 11.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.06.2001
Evidenčné č.: 350 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 350*1*2013
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 09.09.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 350*1*2013
Stav odbornosti: Aktívna od 01.07.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.09.2013
Člen komory
Evidenčné č.: 1266 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 28.05.2001 Stav členstva od: 28.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 28.05.2001