UID: 16279091

Ing. Peter Durkoth

Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, mesto Rudlov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Prodap Mont s.r.o.
Rudlov 44, 094 35, Rudlov, Slovenská republika
neuvedený
2637@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2637 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2637*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 06.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2637*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 29.11.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.12.2001
Evidenčné č.: 2637 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 5-1 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 2637*A*5-1,5
Podkategória: 510 zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie Stav pečiatky: Aktívna od 06.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2637*A*5-1,5
Stav odbornosti: Aktívna od 29.11.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.12.2001
Evidenčné č.: 2637 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 5-5 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb Pečiatka: 2637*A*5-1,5
Podkategória: 550 plynové zariadenia Stav pečiatky: Aktívna od 06.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2637*A*5-1,5
Stav odbornosti: Aktívna od 29.11.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.12.2001
Evidenčné č.: 01394 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 01394*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 26.02.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 01394*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 26.02.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2637 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 03.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001