UID: 16279001

Ing. Marián Kohan

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Architektonická kancelária
Pri Rajčianke 43, 010 01, Žilina, Slovenská republika
IČO: 33340293, DIČ: 1022898074
neuvedený
1060@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1060 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1060*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 25.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1060*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 13.06.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 25.06.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 1060 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 13.06.2001 Stav členstva od: 13.06.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 13.06.2001