UID: 16279701

Ing. Dušan Krupala

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Trenčín
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
KRUPALA, s.r.o.
Brnianska 2, 911 05, Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36841170, IČ DPH: SK2022456381
neuvedený
krupalasro@gmail.com
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1443 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1443*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 23.08.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1443*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 09.08.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 23.08.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 1443 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 09.08.2001 Stav členstva od: 09.08.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 09.08.2001