UID: 18700201

Ing. Adam Flimel

Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Eneco, s.r.o.
Kpt. Nálepku 6, 080 01, Prešov, Slovenská republika
IČO: 36468002, DIČ: 2020012874, IČ DPH: SK2020012874
051/7721340
eneco@eneco.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 6388 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 6388*I1
Podkategória: 430 stavebná fyzika Stav pečiatky: Aktívna od 16.12.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 6388*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 19.12.2016 Stav osvedčenia: Aktívne od 16.12.2016
Evidenčné č.: 383 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 383*1*2017
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 06.06.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 383*1*2017
Stav odbornosti: Aktívna od 06.06.2017 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.06.2017
Člen komory
Evidenčné č.: 6388 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 19.12.2016 Stav členstva od: 19.12.2016
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vznik členstva
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 16.12.2016