UID: 16279611

Ing. Tibor Mitura

Prešovský kraj, okres Poprad, mesto Poprad
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Tibor Mitura - MIKO
Levočská 4676/18A, 058 01, Poprad, Slovenská republika
IČO: 32853467, DIČ: 1020729369, IČ DPH: SK1020729369
neuvedený
0440@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0440 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0440*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 10.05.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0440*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 05.04.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.05.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 0440 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.05.2001 Stav členstva od: 03.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.05.2001