UID: 16289191

Ing. Ľuboš Mrník

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Trenčín
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
MAPRO - STAV - Ing. Mrník Ľuboš
Kukučínova 378, 911 01, Trenčín, Slovenská republika
IČO: 17747805, DIČ: 1032635868
neuvedený
3748@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 3748 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 3748*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 03.05.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 3748*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 14.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 03.05.2002
Evidenčné č.: 05115 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 05115*10*
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 07.08.2002
Špecifikácia: Osvedčenie: 05115*10*
Stav odbornosti: Aktívna od 14.11.1996 Stav osvedčenia: Aktívne od 07.08.2002
Člen komory
Evidenčné č.: 3748 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 29.04.2002 Stav členstva od: 29.04.2002
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 29.04.2002