UID: 16289601

Ing. Stanislav Kočiš

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Stanislav Kočiš
Poľovnícka 4, 040 11, Košice, Slovenská republika
IČO: 32465459, DIČ: 1020635858, IČ DPH: SK1020635858
neuvedený
2682@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2682 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2682*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 06.12.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2682*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 03.12.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 06.12.2001
Evidenčné č.: 352 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 352*1*2013
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 09.09.2013
Špecifikácia: Osvedčenie: 352*1*2013
Stav odbornosti: Aktívna od 01.07.2013 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.09.2013
Člen komory
Evidenčné č.: 2682 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 03.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001