UID: 16289211

Ing. Vladimír Boško

Prešovský kraj, okres Humenné, mesto Humenné
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
BOSKOV s.r.o.
Myslina 15, 066 01, Humenné, Slovenská republika
IČO: 46461701, DIČ: 2023399279
neuvedený
2031@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2031 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-2 Statika stavieb Pečiatka: 2031*A*3-2
Podkategória: 320 nosné konštrukcie budov Stav pečiatky: Aktívna od 08.10.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2031*A*3-2
Stav odbornosti: Aktívna od 01.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.10.2001
Evidenčné č.: 2031 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 2031*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 08.10.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2031*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 01.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.10.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2031 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 01.10.2001 Stav členstva od: 01.10.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 01.10.2001