UID: 14409922

Ing. Tatiana Blichová

Trenčiansky kraj, okres Trenčín, mesto Trenčín
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Považská 85, 911 01, Trenčín
neuvedený
0123@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0123 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 0123*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 23.02.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 0123*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 25.01.1995 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Evidenčné č.: 165 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 165*1*2008
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 30.05.2008
Špecifikácia: Osvedčenie: 165*1*2008
Stav odbornosti: Aktívna od 22.05.2008 Stav osvedčenia: Aktívne od 30.05.2008
Člen komory
Evidenčné č.: 0123 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 25.01.1995 Stav členstva od: 25.01.1995
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 25.01.1995