UID: 16290691

Ing. Stanislav Fekete

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Stanislav Fekete
Trnavská 146, 900 27, Bernolákovo, Slovenská republika
IČO: 35264811, DIČ: 1038824336
neuvedený
0176@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0176 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0176*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0176*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 17.03.1993 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Člen komory
Evidenčné č.: 0176 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 17.03.1993 Stav členstva od: 17.03.1993
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 17.03.1993