UID: 17149404

Ing. Peter Kvačkaj

Žilinský kraj, okres Martin, mesto Martin
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
P+L Stavebný servis, s.r.o.
Veterná 1423/16, 036 01, Martin, Slovenská republika
IČO: 51244357, DIČ: 2120641468
0915/151560
kvackaj@delphia.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 13429 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 13429
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.05.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 13429
Stav odbornosti: Aktívna od 10.05.2017 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.06.2017
Evidenčné č.: 13429 Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 13429
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.05.2017
Špecifikácia: voda, kanalizácia, teplovod Osvedčenie: 13429
Stav odbornosti: Aktívna od 04.12.2017 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.06.2017
Evidenčné č.: 11234 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Pozemné stavby Pečiatka: 11234
Podkategória: 10 pozemné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.05.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 11234
Stav odbornosti: Aktívna od 10.05.2017 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.06.2017
Evidenčné č.: 11234 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 11234
Podkategória: 21 dopravné stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.05.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 11234
Stav odbornosti: Aktívna od 16.05.2018 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.06.2017
Evidenčné č.: 11234 Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Inžinierske stavby Pečiatka: 11234
Podkategória: 24 potrubné, energetické a iné líniové stavby Stav pečiatky: Aktívna od 22.05.2017
Špecifikácia: kanalizácia, vodovod, plynovod Osvedčenie: 11234
Stav odbornosti: Aktívna od 16.05.2018 Stav osvedčenia: Aktívne od 01.06.2017