UID: 16209111

Ing. Steva Gregová

Nitriansky kraj, okres Nitra, mesto Nitra
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské Nivy 47, 821 09, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35829052, DIČ: 2020261353, IČ DPH: SK2020261353
02/58661111
infoseas@seas.sk
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2174 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 2174*Z*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 09.11.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2174*Z*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 30.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 09.11.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2174 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 30.10.2001 Stav členstva od: 30.10.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 30.10.2001