UID: 16209022

Ing. Viera Piliarkinová

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
PROFI PROJEKT
Moldavská 8, 040 11, Košice, Slovenská republika
IČO: 36208477, DIČ: 2020053970, IČ DPH: SK2020053970
neuvedený
1318@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 1318 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1318*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 12.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1318*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 28.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.06.2001
Evidenčné č.: 1318 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-1 Statika stavieb Pečiatka: 1318*A*3-1
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 12.06.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 1318*A*3-1
Stav odbornosti: Aktívna od 28.05.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 12.06.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 1318 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 28.05.2001 Stav členstva od: 28.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 28.05.2001