UID: 16209023

Ing. Viera Bumberová

Košický kraj, okres Michalovce, mesto Michalovce
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Viera Bumberová
Moskovská 16, 071 01, Michalovce, Slovenská republika
IČO: 35022841, DIČ: 1033321916
neuvedený
2082@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2082 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 3-2 Statika stavieb Pečiatka: 2082*A*3-2
Podkategória: 320 nosné konštrukcie budov Stav pečiatky: Aktívna od 08.10.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2082*A*3-2
Stav odbornosti: Aktívna od 01.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.10.2001
Evidenčné č.: 2082 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 2082*A*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 08.10.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 2082*A*4-1
Stav odbornosti: Aktívna od 01.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 08.10.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 2082 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 01.10.2001 Stav členstva od: 01.10.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 01.10.2001