UID: 14489691

Ing. Klára Mázorová

Nitriansky kraj, okres Nové Zámky, mesto Nové Zámky
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
M-PROJEKT
Krajná 40, 940 55, Nové Zámky
neuvedený
1113@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 1113 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 1113*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 01.01.2016
Špecifikácia: Osvedčenie: 1113*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 01.01.2016 Stav osvedčenia: Neaktívne od 01.01.2016
Člen komory
Evidenčné č.: 1113 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 13.06.2001 Stav členstva od: 01.01.2016
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Trnava 13.06.2001 31.12.2015