UID: 16219911

Ing. Bianca Hellová

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
3681@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 3681 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-1 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 3681*Z*4-1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 28.03.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 3681*Z*4-1
Stav odbornosti: Neaktívna od 28.03.2017 Stav osvedčenia: Neaktívne od 28.03.2017
Člen komory
Evidenčné č.: 3681 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 29.04.2002 Stav členstva od: 28.03.2017
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 29.04.2002 27.03.2017