UID: 16239902

Ing. Mária Lepeňová

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Mária Lepeňová
Húskova 13, 040 11, Košice, Slovenská republika
IČO: 35561823, DIČ: 1036688884
neuvedený
2094@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2094 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo Pečiatka: 2094*SP*A1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 28.11.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 2094*SP*A1
Stav odbornosti: Aktívna od 01.10.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 28.11.2005
Člen komory
Evidenčné č.: 2094 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 01.10.2001 Stav členstva od: 01.10.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 01.10.2001