UID: 16259101

doc. Ing. Agnes Iringová, PhD.

Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Agnesa Iringová
Záhradnícka 73, 821 08, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 17516811, DIČ: 1024866480
neuvedený
0173@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0173 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0173*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0173*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 16.06.1994 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Evidenčné č.: 0173 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-3 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 0173*A*4-3,4
Podkategória: 430 stavebná fyzika Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0173*A*4-3,4
Stav odbornosti: Aktívna od 16.06.1994 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Evidenčné č.: 0173 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 4-4 Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb Pečiatka: 0173*A*4-3,4
Podkategória: 440 požiarna ochrana Stav pečiatky: Aktívna od 22.12.2000
Špecifikácia: Osvedčenie: 0173*A*4-3,4
Stav odbornosti: Aktívna od 16.06.1994 Stav osvedčenia: Aktívne od 22.12.2000
Evidenčné č.: 278 Energetická hospodárnosť budov s rozsahom oprávnenia:
Kategória: Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Pečiatka: 278*1*2009
Podkategória: 1 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Stav pečiatky: Aktívna od 19.11.2009
Špecifikácia: Osvedčenie: 278*1*2009
Stav odbornosti: Aktívna od 10.11.2009 Stav osvedčenia: Aktívne od 19.11.2009
Člen komory
Evidenčné č.: 0173 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 16.06.1994 Stav členstva od: 16.06.1994
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Žilina 26.11.2019
Bratislava 16.06.1994 25.11.2019