UID: 16290411

Ing. Soňa Antolová

Košický kraj, okres Košice, mesto Košice
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
2619@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 2619 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 2619*Z*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 18.01.2005
Špecifikácia: Osvedčenie: 2619*Z*1
Stav odbornosti: Aktívna od 30.11.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 18.01.2005
Člen komory
Evidenčné č.: 2619 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.12.2001 Stav členstva od: 03.12.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Košice 03.12.2001