UID: 14490112

Ing. Viera Brecková

Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava
Oprávnenie
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
neuvedený
4262@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Neplatné oprávnenie
Evidenčné č.: 4262 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 4262*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Neaktívna od 23.01.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 4262*A*1
Stav odbornosti: Neaktívna od 24.01.2017 Stav osvedčenia: Neaktívne od 23.01.2017
Člen komory
Evidenčné č.: 4262 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Neaktívne
Dátum vzniku: 20.10.2003 Stav členstva od: 24.01.2017
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Vyčiarknutie
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 20.10.2003