UID: 18829192

Ing. Matej Ladiver

Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom, mesto Žiar nad Hronom
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Matej Ladiver
Jesenského 1503/100, 965 01, Žiar nad Hronom, Slovenská republika
IČO: 43422721, DIČ: 1077186077
0904/100440
matej.ladiver@gmail.com
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 6465 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I3 Inžinier pre statiku stavieb Pečiatka: 6465*I3
Podkategória: 310 statika a dynamika stavieb Stav pečiatky: Aktívna od 24.10.2017
Špecifikácia: Osvedčenie: 6465*I3
Stav odbornosti: Aktívna od 24.10.2017 Stav osvedčenia: Aktívne od 24.10.2017
Evidenčné č.: 6465 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb Pečiatka: 6465*I1
Podkategória: 410 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 14.10.2019
Špecifikácia: Osvedčenie: 6465*I1
Stav odbornosti: Aktívna od 25.09.2019 Stav osvedčenia: Aktívne od 14.10.2019
Člen komory
Evidenčné č.: 6465 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 24.10.2017 Stav členstva od: 24.10.2017
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Banská Bystrica 24.10.2017