UID: 16319011

Ing. Dušan Šabík

Bratislavský kraj, okres Senec, mesto Most pri Bratislave
Oprávnenie Člen komory
Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ
Ing. Dušan Šabík - IPPS
Mierová 1, 821 05, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35267526
neuvedený
0466@clen.sksi.sk
neuvedený
Držiteľ oprávnení
Dátum zloženia sľubu, resp. prvého zápisu do Zoznamu autorizovaných inžinierov: 03.05.2001
Platné oprávnenie
Evidenčné č.: 0466 Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:
Kategória: 1 Pozemné stavby Pečiatka: 0466*A*1
Podkategória: 100 budovy Stav pečiatky: Aktívna od 10.05.2001
Špecifikácia: Osvedčenie: 0466*A*1
Stav odbornosti: Aktívna od 06.04.2001 Stav osvedčenia: Aktívne od 10.05.2001
Člen komory
Evidenčné č.: 0466 Autorizovaný stavebný inžinier - člen Aktuálny stav členstva: Aktívne
Dátum vzniku: 03.05.2001 Stav členstva od: 03.05.2001
Prijatie žiadosti: Aktuálny dôvod členstva: Zloženie sľubu
Regionálna príslušnosť
Región Platnosť od Platnosť do
Bratislava 03.05.2001